ПЛАНТАГРА V1

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се като допълнителен хранителен разтвор за листно и почвено подхранване и третиране на семена, луковици и корени.
Листното третиране се прави посредством пръскачка или разпръсквач по време на вегетационния период на растенията, като се пръскат 3-4 пъти. Разтворът трябва да покрие всички надземни части на растението.
Почвено третиране – с пръскачка или други устройства за напояване, 2-3 пъти. Може да се смесва с други торове.
Третирането на семена, луковици и корени става чрез потапяне или накисване на посадъчния материал в разтвора.

ДОЗИ: 1-1,2 мл/л разтвор или 50 – 150 мл/л/дка.

РЕЗУЛТАТИ: Подобрява и запазва вкусовите качества на зеленчуковите култури. Увеличава добивитедо 20%. Стимулира кореновата система на растенията. Повишава сухо и жароустойчивостта.

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

ТРЕТИРАНЕ

ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

1. Третиране на разсад – извършва се непосредствено след появяване на 2 лист с 1-1,2 мл/л

2. Листно третиране:

 • Непосредствено след разсаждане с 1-1,2 мл/л вода, съвместно с пестициди и хербициди – 14-20 дни след предходното третиране с 1-1,2 мл/л вода, съвместно с пестициди;
 • 14-20 дни след предходното третиране с 1-1,2 мл/л вода, съвместно с пестициди;
 • 14-20 дни след предходното третиране с 1-1,2 мл/л вода, съвместно с пестициди третиране с фертигаця 2 мл/л хранителен разтвор.

ЗЕЛЕНЧУЦИ ПОЛЕВО ОТГЛЕЖДАНЕ

1. Третиране на разсад – извършва се непосредствено след появяване на 2 лист с 1-1,2 мл/л вода

2. Листно третиране:

 • Непосредствено след разсаждане с 50-80 мл/дка, съвместно с пестициди и хербициди;
 • 14-20 дни след предходното третиране с 50-80 мл/дка , съвместно с пестициди;
 • 14-20 дни след предходното третиране с 50-80 мл/дка, съвместно с пестициди третиране с фертигаця 2 мл/л хранителен разтвор.

КАРТОФИ

1. Третиране след поникване 2-4 лист заедно с пестицида с 50-80 мл/дка

2. Третиране по време на цъфтеж с 50-80 мл/дка с хербициди

3. Третиране при сортове, които нямат дружен цъфтеж до 7 дни след 2-то третиране с 50-80 мл/дка третиране с фертигаця 2 мл/л хранителен разтвор

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

1. Третиране на разсад – извършва се непосредствено след появяване на 2 лист с 1-1,2 мл/л

2. Листно третиране:

 • Непосредствено след разсаждане с 50-80 мл/дка или 1-1,2 мл/л , съвместно с пестициди и хербициди;
 • 14-20 дни след предходното третиране с 50-80 мл/дка или 1-1,2 мл/л съвместно с пестициди;
 • 14-20 дни след предходното третиране с 50-80 мл/дка или 1-1,2 мл/л, съвместно с пестициди третиране с фертигаця 2 мл/л хранителен разтвор.

ТИКВОВИ КУЛТУРИ

1.Третиране на разсад – извършва се непосредствено след появяване на 2 лист с 1-1,2 мл/л

2. Листно третиране:

 • Непосредствено след разсаждане с 50-80 мл/дка или 1-1,2 мл/л съвместно с пестициди и хербициди или третиране след поникване 2-4 лист заедно с пестицида с 50-80 мл/дка или 1-1,2 мл/л;
 • 4-20 дни след предходното третиране с 50-80 мл/дка или 1-1,2 мл/л, съвместно с пестициди;
 • 14-20 дни след предходното третиране с 50-80 мл/дка или 1-1,2 мл/л, съвместно с пестициди третиране с фертигаця 2 мл/л хранителен разтвор.

ВИДОВЕ ПЛАНТАГРА

ПЛАНТАГРА V1

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ПЛАНРАГРА Т1

ЛОЗЯ, ОВОЩНИ И ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

ПЛАНТАГРА BIO

100 % БИО ПРОДУКТ

ПЛАНТАГРА AC1

ПОЛСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ

КУЛТУРИ

ПЛАНТАГРА DP1

ДЕКОРАТИВНИ И ЗЕЛЕНОЛИСТНИ ВИДОВЕ

ПЛАНТАГРА DP2

ДЕКОРАТИВНИ И ЦЪФТЯЩИ ВИДОВЕ