ПЛАНТАГРА AC1

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се като допълнителен хранителен разтвор за листно и почвено подхранване и третиране на семена, луковици и корени.

Листното третиране се прави посредством пръскачка или разпръсквач по време на вегетационния период на растенията, като се пръскат 3-4 пъти. Разтворът трябва да покрие всички надземни части на растението.

Почвено третиране – с пръскачка или други устройства за напояване, 2-3 пъти. Може да се смесва с други торове.

Третирането на семена, луковици и корени става чрез потапяне или накисване на посадъчния материал в разтвора.

ДОЗИ: 1-1,2 мл/л разтвор или 50 – 150 мл/л/дка.

РЕЗУЛТАТИ: Повишава протеиновото и масленото съдържание на полските и техническите култури.

Увеличава добивите до 20%. Стимулира кореновата система на растенията. Повишава сухо и жароустойчивостта. Подобрява цялостния хабитус на растенията. Повишава братенето при житните култури.

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора.  Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

ТРЕТИРАНЕ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

1. Третиране на семена – извършва се
съвместно с обеззаразяването на
семената с фунгицид
100-200 мл /100 кг семена
2. Листно подхранване: • 3-ти лист
– Начало на братене 50-80 мл/дка
Съвместно с внасяне на:
• хербециди 50-80 мл/дка
• пестециди и хербециди 50-80 мл/дка

ЦАРЕВИЦА

 
1. Съвместно с хербециди като
антистрес агент
2-3 лист 80-100 мл/дка
2. Листно подхранване
80-100 мл/дка

СЛЪНЧОГЛЕД

1. Листно подхранване:
съвместно с хербециди 2-4 лист 50-80 мл/дка

2. Преди или в началото на бутонизация 80-100 мл/дка

РАПИЦА

1.Третиране на семена – извършва се
съвместно с обеззаразяването на
семената с фунгицид
100-200 мл/100кг семена
2.Листно подхранване :
2-3 двойки листа 50-80 мл/дка
3. Бутонизация/преди цъфтеж
80-100 мл/дка

БОБОВИ

1.Третиране на семена – извършва се
съвместно с обеззаразяването
на семената с фунгицид
100-200 мл/100 кг семена
2. Листно подхранване :
2-4 ти лист 50-80 мл/дка
3. 14-20 дни след първото третиране
30-50 мл/дка

ВИДОВЕ ПЛАНТАГРА

ПЛАНТАГРА V1

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ПЛАНРАГРА Т1

ЛОЗЯ, ОВОЩНИ И ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

ПЛАНТАГРА BIO

100 % БИО ПРОДУКТ

ПЛАНТАГРА AC1

ПОЛСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ

КУЛТУРИ

ПЛАНТАГРА DP1

ДЕКОРАТИВНИ И ЗЕЛЕНОЛИСТНИ ВИДОВЕ

ПЛАНТАГРА DP2

ДЕКОРАТИВНИ И ЦЪФТЯЩИ ВИДОВЕ