МИКРОБТИМА ЦЪФТЕЖ

  • Биопрепарат от великата сила на природата;
  • Концентрирана смес от полезни ризосферни микроорганизми;
  • Микроорганизмите са естествен анти-стрес агент;
  • Активизира микробиологичните процеси в почвата;
  • Увеличава общата коренова маса до 3 пъти.

Микробтима Цъфтеж е течен микробиален тор за бързо и мощно развитие, специално разработен за използване при всички хранителни и растителнозащитни програми за всички видове растения. Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

Състав:
Микробиологичен инокулат, съдържащ 13 щама бактерии: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis, Paenibacillus azotofixans, Bacillus mycоides, Bacillus laterosporus, Bacillus macerans, Bacillus polymyxa, Bacillus cereus, Bacillus pasteurii, Paenibacillus polymyxa, с общ CFU 107 /g

Химичен състав: N-0.39%; P-0.05%; K-0.05%; Ca-0.05%; Mg-0.05%; Na- 0.05%; C- 0.86%; Fe-0.959 mg/l; Zn-0.429 mg/l; Cu-1,07 mg/l

Чрез грижи за цялосния хабитус на вашите растения – до оптимални добиви.

Стимулирането на корените на Вашите растения чрез третиране с Микробтима ще доведе до подобряване на тяхното функциониране и постигане на оптимална реколта.

ПРЕПАРАТЪТ Е БЕЗВРЕДЕН ЗА ПЧЕЛИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или 1-1,2мл/л, 2-4 пъти по време на вегетация.
За третиране чрез фертигация – 2 мл/л през 15 дни от прихващане на растението; при хидропонно култивиране – 2 мл/л хидропонен разтвор.

За третиране на семена, луковици и кореноплодни – като се добавя в разтворите за обеззаразяване в доза 3-8 мл/кг семена, луковици и кореноплодни.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид.

РЕЗУЛТАТИ: Продуктът е концентрирана смес от полезни микроорганизми, включително азот-фиксатори. Активизира микробиологичните процеси в ризосферата. Използването му е предпоставка за увеличаване на добивите до 20%. Максимизира растежа и цъфтежа. Подобрява жизнените функции на растението, като отделя в средата ензими, фитохормони и други вещества, стимулиращи растителния метаболизъм. Мобилизира хранителните вещества в почвата и подобрява тяхното усвояване. Ускорява цъфтежа. Увеличава броя на цветовете и подобрява тяхното качество. Повишава устойчивостта на растенията към абиотичен и биотичен стре. Подобрява цялостния хабитус на растенията.

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

ТРЕТИРАНЕ

ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

1. Третиране на семена – извършва се съвместно с обеззаразяването на семената с фунгицид 300-500мл/100кг семена
2. Листно подхранване :- фаза 2-4-ти лист – 50-120 мл/дка съвместно с пестициди – второ пръскане (ако е планирано такова) – 10-20 дни след първото пръскане – 50-120мл/дка съвместно с пестициди

ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

1. Третиране на разсад  – извършва се непосредствено след появяване на 2-ри лист  с 1-1,2 мл/л 
2. Листно третиране:- Непосредствено след разсаждане – с 1-1,2 мл/л, съвместно с пестициди – Следващи пръскания – през 14-20 дни  – с 1-1,2 мл/л, съвместно с пестициди
3. Подхранване чрез фертигация – 2мл/л през 14-20 дни
4. Хидропонно отглеждане – 2 мл/л към хранителния разтвор

ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТГЛЕЖДАНИ НА ОТКРИТО

1. Третиране на семена (картофи) – извършва се съвместно с обеззаразяването на семената с фунгицид 200-500мл/1000кг семена
2. Третиране на разсад – извършва се непосред-ствено след появяване на 2-ри лист с 1-1,2 мл/л
3. Листно третиране :
– Непосредствено след разсаждане с 50-120 мл/дка или 1-1,2 мл/л, съвместно с пестициди
– Следващи пръскания – през 14-20 дни – с 1-1,2 мл/л, съвместно пестициди
4. Подхранване чрез фертигация – 2мл/л през 14-20 дни

ЛОЗОВИ, ОВОЩНИ И ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

1. При създаване на нови насаждения – третиране на посадъчния материал чрез пръскане или накисване на корените с 1-1,2 мл/л
2. При плододаващи насаждения
– третиране при залагане на цветни пъпки – 1-1,2 мл/л, съвместно с с пестициди
– третиране при разлистване – 1-1,2 мл/л, съвместно с с пестициди
– третиране по време на цъфтеж и бутонизация – 1-1,2 мл/л, съвместно с с пестициди
3. Подхранване чрез фертигация – 2мл/л през 14-20 дни

ЦЪФТЯЩИ И ВЕЧНОЗЕЛЕНИ

1. Третиране на разсад – извършва се непосредствено след появяване на 2-ри лист с 1-1,2 мл/л
2. Листно третиране :
– Непосредствено след разсаждане – 1-1,2 мл/л
– Следващи пръскания – през 14-20 дни – с 1-1,2 мл/л, съвместно с с пестициди
3. Подхранване чрез фертигация – 2мл/л през 14-20 дни
4. Хидропонно отглеждане – 2 мл/л към хранителния разтвор

ВИДОВЕ МИКРОБТИМА

МИКРОБТИМА ЦЪФТЕЖ

 БИОЕНЕРГИЯ/СИЛА ЗА ЦЪФТЕЖ

МИКРОБТИМА РАСТЕЖ

БИОЕНЕРГИЯ/СИЛА ЗА РАСТЕЖ

МИКРОБТИМА ПРОТЕКТ

БИОЕНЕРГИЯ/СИЛА ЗА
ЗДРАВИ И МОЩНИ РАСТЕНИЯ

РИЗО

БИОЕНЕРГИЯ ЗА ЦЪФТЕЖ