ХИДРООПТИМА РАСТЕЖ

ХИДРООПТИМА

РАСТЕЖ А

ХИДРООПТИМА РАСТЕЖ А е течен NPK тор, част от двукомпонентна система за хидропоник ХИДРООПТИМА РАСТЕЖ А+Б.
10.4 – 0 – 8.2 – 5.3 (CaO)
Общ N – 10.36%
Амониев азот – следи; Нитратен азот – 9.5%; Амиден азот – 0.46 %
К2О – 8.19%
СаО – 5.35%
Микроелементи: Fe – 0.1% (Fe – DTPA; Fe – EDDHA); Mn – 0.05% (Mn – EDTA); Cu – 0.012% (Cu нитрат); Zn – 0.015% (Zn нитрат); Mo – 0.002% (амониев молибдат) ; Co – 0.0007% (Co нитрат); B – 0.017% (Na или K борат)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.238

Приложение: Използва се задължително заедно с ХИДРООПТИМА РАСТЕЖ Б в количество 1-2 мл/л в зависимост от фазата на развитие.Предназначен е за използване във фаза на растеж до начало на цъфтеж и плододаване при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

РАЗКЛАТИ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Компоненти А и Б не се смесват предварително, а се добавят към водата за приготвяне на хранителния разтвор.

Продуктът поддържа стойности на рН и ЕС на хранителния разтвор, както следва:
– самостоятелно:
При 1мл/л: рН – 5.83; ЕС = 673µS/cm | При 2мл/л: рН – 6.01; ЕС = 1289µS/cm
– в пълна двойна комбинация:
При 1мл/л: рН – 5.60; ЕС = 943µS/cm | При 2мл/л: рН – 5.57; ЕС = 1687µS/cm

Съхранение: Да се съхранява при температура 4-30˚С, далеч от деца, животни и хранителни продукти.

Мерки за безопасност: При попадане върху кожата или лигавици да се измие обилно с вода.

хидрооптима

растеж б

ХИДРООПТИМА РАСТЕЖ Б е течен NPK тор, част от двукомпонентна система за хидропоник ХИДРООПТИМА РАСТЕЖ А+Б.
5 – 3.5 – 7 – 2 (MgO)
Общ N – 5%
Амонячен азот – 0%; Нитратен азот – 4.7%; Амиден азот – 0.3 %
Р2О5 – 3.5%
К2О – 7.35%
MgO – 2.0% (Mg като MgSO4)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.122

Приложение: Използва се задължително заедно с ХИДРООПТИМА РАСТЕЖ А в количество 1-3 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във фаза на растеж до начало на цъфтеж и плододаване при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

РАЗКЛАТИ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Компоненти А и Б не се смесват предварително, а се добавят към водата за приготвяне на хранителния разтвор.

Продуктът поддържа стойности на рН и ЕС на хранителния разтвор, както следва:
– самостоятелно:
При 1мл/л: рН – 5.52; ЕС = 320µS/cm | При 2мл/л:  рН – 5.50; ЕС = 582µS/cm
– в пълна двойна комбинация:
При 1мл/л: рН – 5.60; ЕС = 943µS/cm | При 2мл/л: рН – 5.57; ЕС = 1687µS/cm

Съхранение: Да се съхранява при температура 4-30˚С, далеч от деца, животни и хранителни продукти.

Мерки за безопасност: При попадане върху кожата или лигавици да се измие обилно с вода.

ВИДОВЕ ХИДРОПОННИ РАЗТВОРИ