Какво е ПЛАНТАГРА?

  • МОЩЕН АНТИСТРЕС АГЕНТ
  • ПОЛЕЗНА МИКРОФЛОРА
  • ПРОДУКТЪТ НЯМА КАРАНТИНЕН СРОКИ Е БЕЗВРЕДЕН ЗА ПЧЕЛИТЕ!
  • БИОПРЕПАРАТ ОТ ВЕЛИКАТА СИЛА НА ПРИРОДАТА
  • УСТОЙЧИВИ РЕЗУЛТАТИ

По своята същност Плантагра представлява биоминерален хуминов препарат с имобилизирани ензимни системи и живи клетки на полезни за растенията гъби, бактерии и други микроорганизми. Освен с физиологично активните си съставки, Плантагра е с добре балансирана микроторова композиция на органично-минерална база, допринасяща за общото функционално действие на микробиалния комплекс върху развитието на растенията по посока на:

ХИМИЧЕН СЪСТАВ: Воден разтвор на хуминови киселини – най-малко 3 % сух остатък, съдържание на хумосоподобни субстанции не по-малко от 1,5 %.

МИКРОБИОЛОГИЧЕН ИНОКУЛАТ: Bacillus licheniformis, B. subtilis, B. pasteurii, Pseudomonas putida, Trichoderma viride, T. Harzianum, с общ CFU 10 /g.

  •  Стимулиране кореновата система на растенията;
  • Подобряване цялостния хабитус на растенията;
  • Повишено сухо – и жароустойчивостта;
  • Повишава добива и качеството на културите.

ВИДОВЕ ПЛАНТАГРА

ПЛАНТАГРА V1

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ПЛАНРАГРА Т1

ЛОЗЯ, ОВОЩНИ И ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

ПЛАНТАГРА BIO

100 % БИО ПРОДУКТ

ПЛАНТАГРА AC1

ПОЛСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ

КУЛТУРИ

ПЛАНТАГРА DP1

ДЕКОРАТИВНИ И ЗЕЛЕНОЛИСТНИ ВИДОВЕ

ПЛАНТАГРА DP2

ДЕКОРАТИВНИ И ЦЪФТЯЩИ ВИДОВЕ

ПЛАНТАГРА V1

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ПЛАНРАГРА Т1

ЛОЗЯ, ОВОЩНИ И ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

ПЛАНТАГРА BIO

100 % БИО ПРОДУКТ

ПЛАНТАГРА AC1

ПОЛСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ

КУЛТУРИ

ПЛАНТАГРА DP1

ДЕКОРАТИВНИ И ЗЕЛЕНОЛИСТНИ ВИДОВЕ

ПЛАНТАГРА DP2

ДЕКОРАТИВНИ И ЦЪФТЯЩИ ВИДОВЕ