ХИДРООПТИМА 3MAX

ХИДРООПТИМА

3MAX-1 РАСТЕЖ

Хидрооптима 3max-1 е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник Хидрооптима 3max.
6.6 – 6.2 – 10.8
Общ N – 6.61%
Амониев N – 0.84%; Нитратен N – 2.00%; амиден N – 3.7 %
Р2О5 – 6.2%
К2О – 10.84%
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.161

Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 2 и 3 в количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във всички фази на развитие при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

РАЗКЛАТИ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Компонентите от серията не се смесват предварително, а се добавят към водата за приготвяне на хранителния разтвор.
Продуктът поддържа стойности на рН и ЕС на хранителния разтвор, както следва:
– самостоятелно:

При 1мл/л: рН – 6.8; ЕС = 368µS/cm | При 2мл/л: рН – 6.84; ЕС = 704µS/cm

– в пълна тройна комбинация:

При 1 мл/л: рН – 6.17; ЕС = 1088µS/cm  | При 2мл/л: рН – 6.10; ЕС = 1888µS/cm

Съхранение: Да се съхранява при температура 4-30˚С, далеч от деца, животни и хранителни продукти.

Мерки за безопасност: При попадане върху кожата или лигавици да се измие обилно с вода.

хидрооптима 3max-2

с микроелементи

Хидрооптима 3max-2 е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник Хидрооптима 3max.
8.5 – 0 – 0 – 10 (CaO)
Общ N – 8.5%
Амониев N – следи; Нитратен N – 5.9%; Амиден N – 2.2 %
СаО – 10%
Микроелементи: Fe – 0.1% (Fe – DTPA; Fe – EDDHA); Mn – 0.05% (Mn – EDTA); Cu – 0.012% (Cu нитрат); Zn – 0.015% (Zn нитрат); Mo – 0.002% (амониев молибдат); Co – 0.0007% (Co нитрат); B – 0.017% (Na борат)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.188

Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 1 и 3 в количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във всички фази на развитие при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

РАЗКЛАТИ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Компонентите от серията не се смесват предварително, а се добавят към водата за приготвяне на хранителния разтвор.
Продуктът поддържа стойности на рН и ЕС на хранителния разтвор, както следва:
– самостоятелно :

При 1мл/л: рН – 5.50; ЕС = 492µS/cm | При 2мл/л: рН – 5.40; ЕС = 908µS/cm

– в пълна тройна комбинация:

При 1 мл/л:рН – 6.17; ЕС = 1088µS/cm | При 2мл/л: рН – 6.10; ЕС = 1888µS/cm

Съхранение: Да се съхранява при температура 4-30˚С, далеч от деца, животни и хранителни продукти.

Мерки за безопасност: При попадане върху кожата или лигавици да се измие обилно с вода.

хидрооптима

3max-3 цъфтеж

Хидрооптима 3max-3 е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник Хидрооптима 3max.
2 – 5.5 – 8.4 – 2 (MgO)
Общ N – 2%
Амониев N – следи; Нитратен N – 2.00%
Р2О5 – 5.46%
К2О – 8.43%
MgO – 2.1% (Mg като MgSO4)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.152

Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 1 и 2 в количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във всички фази на развитие при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

РАЗКЛАТИ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Компонентите от серията не се смесват предварително, а се добавят към водата за приготвяне на хранителния разтвор.
Продуктът поддържа стойности на рН и ЕС на хранителния разтвор, както следва:
– самостоятелно:
При 1мл/л: рН – 5.6; ЕС = 384µS/cm | При 2мл/л: рН – 6.0; ЕС = 639µS/cm
– в пълна тройна комбинация
При 1 мл/л: рН – 6.17; ЕС = 1088µS/cm | При 2мл/л: рН – 6.10; ЕС = 1888µS/cm

Съхранение: Да се съхранява при температура 4-30˚С, далеч от деца, животни и хранителни продукти.

Мерки за безопасност: При попадане върху кожата или лигавици да се измие обилно с вода.

ВИДОВЕ ХИДРОПОННИ РАЗТВОРИ