Какво е МИКРОБТИМА?

  • БИОПРЕПАРАТ ОТ ВЕЛИКАТА СИЛА НА ПРИРОДАТА;
  • КОНЦЕНТРИРАНА СМЕС ОТ ПОЛЕЗНИ РИЗОСФЕРНИ МИКРООРГАНИЗМИ;
  • МИКРООРГАНИЗМИТЕ СА ЕСТЕСТВЕН АНТИСТРЕС АГЕНТ;
  • АКТИВИЗИРА МИКРОБИОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ПОЧВАТА.

ВИДОВЕ МИКРОБТИМА

МИКРОБТИМА ЦЪФТЕЖ

 БИОЕНЕРГИЯ/СИЛА ЗА ЦЪФТЕЖ

МИКРОБТИМА РАСТЕЖ

БИОЕНЕРГИЯ/СИЛА ЗА РАСТЕЖ

МИКРОБТИМА ПРОТЕКТ

БИОЕНЕРГИЯ/СИЛА ЗА
ЗДРАВИ И МОЩНИ РАСТЕНИЯ

РИЗО

БИОЕНЕРГИЯ ЗА ЦЪФТЕЖ