ЗА МОЩНО И БЪРЗО РАЗВИТИЕ НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА

ЗА МОЩНО И БЪРЗО РАЗВИТИЕ НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА

ЗЕОТРИХ

Състав: Природен зеолит, клиноптилолитов тип с микробиален инокулат.

Природен продукт.

Микробиологичен инокулат Плантагра: Trichoderma viride, T.harzianum, Pseudomonas putida и полезни бактерии от род Bacillus с общ CFU – до 108 бр.кл/ cm3.

Приложение: Прилага се в зоната на кореновата система на растенията преди разсаждане на зеленчукови, овошки, лозя, цветни и декоративни растения. Доза – 10г на растение (една супена лъжица). Може да се размесва с торфени смеси при доза 50г/10л торфен субстрат. При компостиране на растителни остатъци дозата е 0.5-1kg/m3.

Повишава и запазва вкусовите качества на зеленчуковите култури, стимулира кореновата система на растенията, спомага за бързото прихващане на разсада, подобрява общия декоративен вид на цветя, увеличава добивите до 20%. Повишава устойчивостта на растенията срещу абиотични и биотични стресови фактори на средата.

Съхранение: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в сухи и проветриви помещение, без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранители продукти и фуражи.

Мерки за безопасност: Да се използват ръкавици. При попадане в очите и кожата да се измие обилно с вода.

ЗЕОТРИХ L

Състав: Природен зеолит – клиноптилолитов тип – 95% биотрансформиран леонардит с микробиален инокулат-5%.

Природен продукт.

Микробиологичен инокулат Плантагра: Trichoderma viride, T.harzianum, Pseudomonas putida и полезни бактерии от род Bacillus с общ CFU – до 108 бр.кл/ cm3.

Приложение: Прилага се в зоната на кореновата система на растенията преди разсаждане на зеленчукови, цветни и декоративни растения. Доза –10-12г на растение (една супена лъжица). Може да се размесва с торфени смеси при доза 40-50г/10л торфен субстрат. При компостиране на растителни остатъци дозата е 0.5-1kg/m3.

Повишава общия декоративен вид на цветя, увеличава добивите до 25%. Повишава устойчивостта на растенията срещу абиотични и биотични стресови фактори на средата.

Съхранение: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в сухи и проветриви помещение, без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранители продукти и фуражи.

Мерки за безопасност: Да се използват ръкавици. При попадане в очите и кожата да се измие обилно с вода.

БИОЗЕОЛИТ

Състав: Природен зеолит, клиноптилолитов тип – 98% биотрансформиран леонардит с микробиален инокулат-2%.

Природен продукт.

Микробиологичен инокулат Плантагра: Trichoderma viride, T.harzianum, Pseudomonas putida и полезни бактерии от род Bacillus с общ CFU – до 10/4 бр.кл/мл.

Приложение: Прилага се в зоната на кореновата система на растенията преди разсаждане на зеленчукови, цветни и декоративни растения. Доза – 30-50г на растение (3-5 супени лъжици), в зависимост от вида. За зеленчуци 2-3 лъжици, за храсти и дръвчета до 5 лъжици. Може да се размесва с торфени смеси при доза 250г/10л. торфен субстрат. При компостиране на растителни остатъци дозата е 2-5 kg/m3.

Повишава общия декоративен вид на цветя, увеличава добивите до 20%. Подобрява минералното хранене. Намалява абиотичната загуба на хранителни вещества от 50 до 70%. Повишава устойчивостта на растенията срещу абиотични и биотични стресови фактори на средата.

Съхранение: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в сухи и проветриви помещения, без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранители продукти и фуражи.

Мерки за безопасност: Да се използват ръкавици. При попадане в очите и кожата да се измие обилно с вода.

юрга

Състав: Природен зеолит, клиноптилолитов тип с микробиален инокулат.

Природен продукт.

Микробиологичен инокулат Плантагра: Trichoderma viride, Tharzianum, Pseudomonas putida и полезни бактерии от род Bacillus с общ CFU  – до 108 бр.кл. / см3

Приложение: Прилага се в зоната на кореновата система на растенията преди разсаждане на зеленчукови, овошки, лозя, цветни и декоративни растения. Доза – 10г на растение (1 супена лъжица). Може да се размесва с торфени смеси при доза 50г / 10л торфен субстрат. При компостиране на растителни остатъци дозата е 0,5 – 1кг / м3.

Съхранение: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в сухи и проветриви помещения, без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

Мерки за безопасност: Да се използват ръкавици. При попадане в очите и кожата да се измие обилно с вода.