ХИДРООПТИМА ЦЪФТЕЖ

ХИДРООПТИМА

ЦЪФТЕЖ А

ХИДРООПТИМА ЦЪФТЕЖ А е течен NPK тор, част от двукомпонентна система за хидропоник ХИДРООПТИМА ЦЪФТЕЖ А+Б.
8.0 – 0 – 10.8 – 6.9 (CaO)
Общ N – 8.38%
Амониев азот – следи; Нитратен азот – 7.4%; Амиден азот – 0.5 %
К2О – 10,84%
СаО – 6.95%
Микроелементи: Fe – 0.1% (Fe – DTPA; Fe – EDDHA); Mn – 0.05% (Mn – EDTA); Cu – 0.012% (Cu нитрат); Zn – 0.015% (Zn нитрат); Mo – 0.002% (амониев молибдат) ; Co – 0.0007% (Co нитрат); B – 0.017% (Na или K борат)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.231

Приложение: Използва се задължително заедно с ХИДРООПТИМА ЦЪФТЕЖ Б в количество 1-2 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във фаза на цъфтеж и плододаване при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

РАЗКЛАТИ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Компоненти А и Б не се смесват предварително, а се добавят към водата за приготвяне на хранителния разтвор.

Продуктът поддържа стойности на рН и ЕС на хранителния разтвор, както следва:
– самостоятелно
При 1мл/л: рН – 5.82; ЕС = 688µS/cm |При 2мл/л: рН – 5.90; ЕС = 1280µS/cm
– в пълна двойна комбинация
При 1мл/л: рН – 5.50; ЕС = 967µS/cm | При 2мл/л: рН – 5.53; ЕС = 1661µS/cm

Съхранение: Да се съхранява при температура 4-30˚С, далеч от деца, животни и хранителни продукти.

Мерки за безопасност: При попадане върху кожата или лигавици да се измие обилно с вода.

хидрооптима

ЦЪФТЕЖ б

ХИДРООПТИМА ЦЪФТЕЖ Б е течен NPK тор, част от двукомпонентна система за хидропоник ХИДРООПТИМА ЦЪФТЕЖ А+Б.
3 – 5 – 7 – 2 (MgO)
Общ N – 3.09%
Амониев азот – следи; Нитратен азот – 1.9%; Амиден азот – 1.1 %
Р2О5 – 5.18%
К2О – 7.23%
MgO – 2.0% (Mg като MgSO4)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.130

Приложение: Използва се задължително заедно с ХИДРООПТИМА ЦЪФТЕЖ А в количество 1-3 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във фаза на цъфтеж и плододаване при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

РАЗКЛАТИ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Компоненти А и Б не се смесват предварително, а се добавят към водата за приготвяне на хранителния разтвор.

Продуктът поддържа стойности на рН и ЕС на хранителния разтвор, както следва:
– самостоятелно
При 1мл/л: рН – 5.67; ЕС = 338µS/cm | При 2мл/л: рН – 5.63; ЕС = 546 µS/cm
– в пълна двойна комбинация
При 1мл/л: рН – 5.50; ЕС = 967µS/cm | При 2мл/л: рН – 5.53; ЕС = 1661µS/cm

Съхранение: Да се съхранява при температура 4-30˚С, далеч от деца, животни и хранителни продукти.

Мерки за безопасност: При попадане върху кожата или лигавици да се измие обилно с вода.

ВИДОВЕ ХИДРОПОННИ РАЗТВОРИ